Terms & Conditions

Termeni și condiții de utilizare a website-ului

 1. Introducere
  Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului expertsite.ro, numit în continuare „site”, de către vizitatorii acestuia. Site-ul este deținut de ANTREPRENOR SYSTEMS S.R.L., numit în continuare „brand”. Accesând și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta notă, vă rugăm să părăsiți acest website. Pentru orice informații ne puteți contacta la adresa de email help@expertsite.ro numit în continuare „email de ajutor”.
 2. Neangajarea răspunderii
  Conținutul informațiilor se referă la descrierea, într-un anumit grad de detaliere, a serviciilor si produselor Operatorului acestui website. Site-ul și brand-ul nu va acorda nicio garanție referitoare la:

– evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului,

– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.

Astfel, Site-ul și Brand-ul nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului.

 1. Marca și dreptul de autor
  Dreptul de autor pentru majoritatea informațiilor existente pe acest site este deținut de site și brand, de afiliații săi sau de sursele care sunt citate la finalul fiecărui segment de text preluat. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către site și brand ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate site și brand. Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui ori a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea site și brand sau a afiliaţilor săi. Site și brand va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.
 2. Obiectivul conținutului site-ului
  Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate despre optimizarea pentru motoarele de căutare, serviciile, produsele și ofertele speciale ale brand-ului site-ului nu pot garanta însă, că prezentele pagini nu conțin erori și asigură că depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.
 3. Confidențialitate
  Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a site-ului și brand-ului, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri ale căror conținut nu se află sub controlul nostru şi de aceea site-ul și brand-ul nu își asumă și nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web. Site-ul și brand-ul se angajează să nu dezvăluie nicio informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. Site-ul și brand-ul nu va transmite niciunui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe website conform prezentului document.
 4. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal
  Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 și Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, site-ul și brand-ul are obligația de a administra în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau orice altă persoană. Scopul colectării datelor este promovarea conținutului, a serviciilor si produselor oferite de brand prin intermediul site-ului și realizarea de statistici. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator.

Conform Legii nr. 677/2001 și Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR), beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să trimiteți un e-mail către email-ul de ajutor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

Când vizitați site-ul și brand-ul, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ați urmat link-ul către site-ul în discuție. De asemenea, dacă sunteți conectat în contul de Facebook, site-ul ar putea urmări acest lucru pentru a vă îmbunătăți experiența. Aceste informații de pe Facebook nu sunt stocate. Alte date vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract.

Atunci când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, acestea au ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date cu caracter personal (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate resursele puse la dispoziție pe site de către site și brand, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea resurselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

 1. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului
  Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către site și brand în scopuri pur promoționale și statistice. Site-ul și brand-ul se obligă ca datele personale sã nu fie difuzate către terți beneficiari/utilizatori.
 2. Informații pentru utilizatori (vizitatori)
  Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare, atunci când este cazul.
Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:

să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice alt sistem sau informație;
să publicați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare.
În cazul nerespectării acestor condiții, site și brand și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.

 1. Informațiile oferite prin intermediul site-ului
  Orice persoană care vizitează site-ul și care îi oferă site-ului date sau informații cu caracter personal își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

prelucrarea acestor date și informații personale de către site și brand în vederea efectuării unor studii de piață;
soluționarea de către site și brand a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina “Contact” din site);
alte activități întreprinse de site și brand și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.
site și brand va păstra confidențialitatea acestor informații. Site-ul și brand-ul nu va distribui, sub nicio formă, informațiile cu caracter personal către terțe persoane.

 1. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor
  Tuturor persoanelor care transmit către website datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmând a fi informați prin anunțul făcut public de către site și brand prin acest sistem asupra drepturilor lor.

Pe lângă termenii și condiţiile care sunt reglementate în politica site-ului, dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul că site și brand poate culege și păstra date despre persoanele care vizitează acest site. Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa de email de ajutor.

 1. Modificări ale politicii de confidențialitate
  Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior. Pagina “Termeni și condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și site și brand în privința utilizării site-ului. Website-ul și brand-ul își rezervă dreptul de a revizui și a aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa de email de ajutor menționată în introducere..

Copyright © pentru acest site. Toate drepturile rezervate.

Scroll to Top